Załącznik nr 4 do zapytania-zdjęcia odpadów przeznaczonych do usunięcia | Wykonanie zadania „Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Praskim w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy”