Protokół 5WZP2020 | Usługa polegająca na wykonaniu okresowych badań technicznych UDT TDT. Stałe utrzymanie w sprawności oraz konserwacja czterech platform pionowych oraz żurawi pokładowych; stałe utrzymanie w sprawności dwóch suwnic na terenie Stacji