protokół z postępowania | Usuwanie graffiti na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy