ZAŁĄCZNIK NR 2_PW_ZIELEŃ | Budowa parkletu w pasie drogowym ul. Dąbrowszczaków wraz z nasadzeniem zieleni oraz rozbiórką istniejącej nawierzchni, w ramach projektu: 656 Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków