informacja o rozstrzygnieciu | Wykonanie projektu technicznego zagospodarowania terenu i aranżacji go w małą architekturę sportową i pozostałe elementy zagospodarowania terenu w Warszawie.