Protokół z postępowania | Wykonanie projektu pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w parku im. Stefana Żeromskiego.