3. Zdjęcia_chodnik nr 1 (część 1-10) | Wykonanie prac remontowych dotyczy istniejących chodników w Parku Rydza Śmigłego, będącego w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy