2. Mapka | Wykonanie prac remontowych dotyczy istniejących chodników w Parku Rydza Śmigłego, będącego w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy