1. Zapytanie ofertowe i Załącznik nr 1 | Wykonanie prac remontowych dotyczy istniejących chodników w Parku Rydza Śmigłego, będącego w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy