SZZW_Konica18101514120 | Wykonanie prac remontowych dotyczący istniejących schodów w Parku Rydza Śmigłego, będącego w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy