Zapytanie ofertowe | Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb budowy ujęcia wód podziemnych na terenie Parku Żeromskiego w Warszawie