Protokół rozstrzygnięcia – 332_WZP_2018 | Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb budowy ujęcia wód podziemnych na terenie Parku Żeromskiego w Warszawie