Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy zatwierdzająca projekt robót geologicznych | Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb budowy ujęcia wód podziemnych na terenie Parku Żeromskiego w Warszawie