Zapytanie ofertowe | Wykonanie nawierzchni syntetycznej na części placu zabaw w Parku Bartłomieja