Załącznik nr 2 | Wykonanie nawierzchni syntetycznej na części placu zabaw w Parku Bartłomieja