Załącznik nr 1 | Wykonanie nawierzchni syntetycznej na części placu zabaw w Parku Bartłomieja