SZZW_Konica18110912290 | Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Skweru Gwary Warszawskiej i działania wspierających ZZW