zał. nr 7 do zapytania – dec MWKZ zezwolenie Rydz-Śmigły | Wykonanie jednorazowego umycia rzeźb i elementów małej architektury na terenie parków (w tym zabytkowych) w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.