zał. nr 6 do zapytania – dec MWKZ zezwolenie Ujazdowski | Wykonanie jednorazowego umycia rzeźb i elementów małej architektury na terenie parków (w tym zabytkowych) w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.