zał. nr 5 do zapytania – dec MWKZ zezwolenie Saski | Wykonanie jednorazowego umycia rzeźb i elementów małej architektury na terenie parków (w tym zabytkowych) w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.