zał. nr 2 do zapytania -wykaz rzeźb i el. arch ogrodowej wraz z lokalizacją | Wykonanie jednorazowego umycia rzeźb i elementów małej architektury na terenie parków (w tym zabytkowych) w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.