Załącznik nr 5 wykaz lokalizacji budek przeznaczonych do czyszczenia | Wykonanie inwentaryzacji i czyszczenia budek dla ptaków i innych zwierząt oraz nadzór nad montażem nowych budek i platform dla ptactwa wodnego na terenie dzielnic Mokotów, Śródmieście, Wola i Białołęka.