Załącznik Nr 2 do Zapytania – wzór Umowy | Pieczątki dla pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy wraz z dostawą na ul. Kruszą 5/11d