zalacznik nr 1 | Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tabliczek informacyjnych według projektu Zamawiającego