Protokół z postępowania | Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tabliczek informacyjnych według projektu Zamawiającego