Załącznik nr 3 – zdjęcie batonu obrazujące rodzaj betonu z jakiego ma być wykonany kosz | Wykonanie, dostarczenie i ustawienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w międzywalu rzeki Wisły, w granicach m.st. Warszawy 130 szt. betonowych koszy z wkładem z blachy ocynkowanej o pojemności 70 l.