Załącznik nr 1 -wzór umowy | Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rekreacyjnych w ramach realizacji zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego 2020 „Do lasku na kole” (Zadanie 1) oraz zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego na rok 2019: ” Zielona Aleja-łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments” (Zadanie 2)