Załącznik nr 2 Standardy jakościowe | Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy