Jez. Czerniakowskie, Staw Sielecki i Fosa M | Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na terenach wzdłuż cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie m.st. Warszawy