rozstrzygnięcie | Wsparcie działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w programie nasadzeń pn. Milion Drzew dla Warszawy w zakresie współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami