Protokół | Utworzenie 2 rabat z zastosowaniem mat rozchodnikowych