ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
27 września 2021 | Postępowanie 235/WZP/2021

Utwardzenie powierzchni gruntu na leśnym ciągu pieszym na terenie skarpy od ul. Statkowskiego na terenie ścieżki rekreacyjnej wokół rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie.

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1-OPZ
  3. Załącznik nr 2 -Zakres i ceny jednostkowe
  4. Załącznik nr 3- Lokalizacja i powierzchnia
  5. Załącznik nr 4- Warunki realizacji umowy
  6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
  7. Protokół z przeprowadzonego postępowania
Share