Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
27 września 2021 | Postępowanie 235/WZP/2021

Utwardzenie powierzchni gruntu na leśnym ciągu pieszym na terenie skarpy od ul. Statkowskiego na terenie ścieżki rekreacyjnej wokół rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie.

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1-OPZ
  3. Załącznik nr 2 -Zakres i ceny jednostkowe
  4. Załącznik nr 3- Lokalizacja i powierzchnia
  5. Załącznik nr 4- Warunki realizacji umowy
  6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
  7. Protokół z przeprowadzonego postępowania
Newsletter
Share