ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
25 stycznia 2018 | Postępowanie 31/WZP/2018

Utrzymanie czystości i porządku w obrębie koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych wraz z pasami eksploatacyjnymi oraz budowli hydrotechnicznych na terenie m.st. Warszawy w ramach bieżących i interwencyjnych prac porządkowych

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2 – wykaz krat
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Formularz ofertowy
  7. Załącznik graficzny określający lokalizację cieków i kanałów na trenie m.st. Warszawy objętych zamówieniem
  8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Share