załacznik nr 2 | Usuwanie graffiti na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy