Zapytanie ofertowe 24.01 | Usługa polegająca na utrzymaniu w czystości oraz na wyposażeniu w środki czystości toalety publicznej zlokalizowanej w Parku G. Dreszera w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.