zapytanie ofertowe | Usługa polegająca na przeprowadzeniu okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej obiektów wymienionych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy