Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Listopad 2017 | Postępowanie 262/WZP/2017

Świadczenie pomocy prawnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego przy realizacji zadania polegającego na budowie i prowadzeniu basenów pływających na Wiśle

Share
 Dokumenty do pobrania

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – wykaz usług

Newsletter
Share