Protokół z przeprowadzonego postępowania- korekta | Rozbiórka, transport i utylizacji elementów barki zlokalizowanej na wschodnim nabrzeżu Portu Czerniakowskiego