Zapytanie ofertowe | Wykonanie rozbiórki wiaty o konstrukcji stalowej, posadowionej na ławie fundamentowej z dachem pokrytym blachą trapezową oraz wywiezienie, utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu w Parku Praskim ul. Ratuszowa 6