załącznik 2 war tech remont ławek | Remont 51 szt. ławek zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Kasprowicza na terenie Dzielnicy Bielany w Warszawie