Protokół z przeprowadzonego postępowania Nr 226 WZP 2020 | Uzupełnienie i naprawa ogrodzenia Parku Stefana Żeromskiego na działce 63, obręb 70111 Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.