Rozstrzygnięcie postępowania | Realizacja projektu nasadzeń wzdłuż al. gen. Chruściela „Montera” w Rembertowie