Zapytanie ofertowe – warsztaty w przedszkolach | Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla 13 wskazanych przez Zamawiającego przedszkoli zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, będących laureatami II edycji konkursu pn.: „Jesienne skarby w ogródku – cebule dla przedszkoli”.