ZZW_Konica458_7_kkaluska_2020-11-18_09-38-11-338_0001 | Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowych zajęć edukacyjnych w 5 wskazanych przez Zamawiającego przedszkolach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, będących laureatami II edycji konkursu zorganizowanego przez Zamawiającego, pn.: „Jesienne skarby w ogródku – cebule dla przedszkoli”