załącznik nr 2 zdjęcia uszkodzonego gabionu | Naprawa uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej murku gabionowego na Bulwarze gen. Pattona na wysokości ulicy Nowy Zjazd