załącznik nr 1 dokumentacja powykonawcza | Naprawa uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej murku gabionowego na Bulwarze gen. Pattona na wysokości ulicy Nowy Zjazd