Protokół 60.WZP.22 | Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przyrodniczo-geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem tematu Doliny Środkowej Wisły i Nadwiślańskiej przyrody