Protokół 61.WZP.22 | Zaplanowanie i przeprowadzenie warsztatów ogrodniczych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień