Opis przedmiotu zamówienia | Realizacja zadania pn.: „Przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych będących w administrowaniu Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”